TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tính đến (9 giờ ngày 18/06/2024)

#Số văn bảnNgày ban hànhNội dungCơ quan thực hiệnThời gian quy địnhTrễ hạnLần nhắc
Công việc Chủ tịch - Tạ Anh Tuấn giao (22 đơn vị)
13479/UBND-TH13/06/2024V/v Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023Sở Kế hoạch và Đầu tư18/06/2024Chưa báo cáo 0
2202/NQ-UBND07/06/2024Nghị quyết Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2024Sở Thông tin và Truyền thông15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
32770/UBND-NC13/05/2024chuyển đơn của công dân Trần Văn LượmUBND TX Sông Cầu13/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 5 ngày
1
42888/UBND-NC15/05/2024liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của Chủ tịch UBND huyện Tuy AnSở Tài Nguyên và Môi Trường15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
53522/UBND-KT14/06/2024V/v Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk LắkBQL Rừng phòng hộ Đồng Xuân17/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 1 ngày
0
63522/UBND-KT14/06/2024V/v Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk LắkBQL Rừng phòng hộ Sơn Hòa17/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 1 ngày
0
73522/UBND-KT14/06/2024V/v Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk LắkSở Tài Nguyên và Môi Trường17/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 1 ngày
1
83522/UBND-KT14/06/2024V/v Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk LắkCông An tỉnh Phú Yên17/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 1 ngày
1
93522/UBND-KT14/06/2024V/v Tham dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk LắkSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn18/06/2024Chưa báo cáo 0
10939/VPUBND-KGVX24/05/2024V/v chuyển Chương trình hành động số 883-CTr/BCSĐ ngày 14/5/2024 của Ban can sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện theo quy địnhBảo hiểm xã hội tỉnh25/05/2024Chưa báo cáo
Trễ 24 ngày
4
115267/UBND-NC03/10/2023tham mưu thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 28/9/2023 của BCĐ cải cách tư pháp tỉnh về tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải quyết án hành chính.Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên06/10/2023Chưa báo cáo
Trễ 256 ngày
0
121096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtSở Y tế18/06/2024Chưa báo cáo 0
135415/UBND-NC10/10/2023V/v Tham mưu thực hiện Công văn số 3754/BQP-TM ngày 05/10/2023 của Bộ Quốc phòng.Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh25/10/2023Chưa báo cáo
Trễ 237 ngày
34
141096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtSở Văn hóa Thể thao Du lịch18/06/2024Chưa báo cáo 0
155899/UBND-NC30/10/2023chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền (Bùi Văn Lưu)Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên30/11/2023Chưa báo cáo
Trễ 201 ngày
0
161096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtSở Tài Nguyên và Môi Trường18/06/2024Chưa báo cáo 0
171096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtSở Nội vụ18/06/2024Chưa báo cáo 0
181096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtSở Kế hoạch và Đầu tư18/06/2024Chưa báo cáo 0
192708/UBND-NC09/05/2024chuyển đơn của công dân Phạm Phương ThuầnCông An tỉnh Phú Yên31/05/2024Chưa báo cáo
Trễ 18 ngày
3
203197/UBND-ĐTXD30/05/2024V/v tham mưu thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý đất rừngSở Tài Nguyên và Môi Trường10/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 8 ngày
2
211096/VPUBND-ĐTXD15/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtBộ Chỉ huy quân sự tỉnh18/06/2024Chưa báo cáo 0
223391/UBND-NC10/06/2024V/v Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU, ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Công An tỉnh Phú Yên15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
Công việc Phó chủ tịch - Lê Tấn Hổ giao (3 đơn vị)
23146/TB-UBND28/05/2024Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ tại buổi kiểm tra thực địa liên quan nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Tuy HòaCty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
244928/UBND-ĐTXD18/10/2021V/v tập trung, khẩn trương và quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL.25Công ty Điện lực Phú Yên31/10/2021Chưa báo cáo
Trễ 961 ngày
0
254928/UBND-ĐTXD18/10/2021V/v tập trung, khẩn trương và quyết liệt thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL.25Viễn Thông Phú Yên31/10/2021Chưa báo cáo
Trễ 961 ngày
44
Công việc Phó chủ tịch - Hồ Thị Nguyên Thảo giao (14 đơn vị)
26300/QĐ-UBND15/03/2024QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát đất Nông trường cà phê EaBá tại xã EaBar, huyện Sông HinhSở Tài Nguyên và Môi Trường15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
274454/UBND-BTCD25/08/2023V/v Tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 5723/BCT-TCQLTT ngày 22/8/2023 của Bộ Công Thương về việc đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP; Nghị định số 99/2020/NĐ-CPChi cục Quản lý thị trường Phú Yên20/09/2023Chưa báo cáo
Trễ 272 ngày
39
283254/UBND-ĐTXD03/06/2024V/v góp ý 03 dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024 về đo đạc bản đồSở Tài Nguyên và Môi Trường15/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 3 ngày
1
292960/UBND-ĐTXD17/06/2022V/v hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú YênBộ Chỉ huy quân sự tỉnh07/07/2022Chưa báo cáo
Trễ 712 ngày
103
303783/UBND-ĐTXD27/07/2022V/v triển khai kết luận và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ tiếp công dân trực tuyến tháng 7/2022Văn phòng Tỉnh ủy20/08/2022Chưa báo cáo
Trễ 668 ngày
0
31415/GM-UBND30/10/2023mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp bàn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Thời gian: 14h00’ ngày 02/11/2023 (chiều thứ Năm); Địa điểm: Phòng họp Giao ban - UBND tỉnhChi cục Quản lý thị trường Phú Yên01/11/2023Chưa báo cáo
Trễ 230 ngày
33
326795/UBND-BTCD08/12/2023V/v xác định khu chế biến, bãi tập kết, đường vận chuyển phục vụ quá trình khai thác tại các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thườngUBND TX Sông Cầu30/03/2024Chưa báo cáo
Trễ 80 ngày
12
335713/UBND-ĐTXD23/10/2023V/v khẩn trương thực hiện kết luận chỉ đạo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo số 1415/TB-VPUBND ngày 14/9/2023Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên10/11/2023Chưa báo cáo
Trễ 221 ngày
32
343051/UBND-NC28/06/2023đôn đốc báo cáo việc thực hiện thi hành các Bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luậtQuỹ phát triển đất tỉnh Phú Yên03/07/2023Chưa báo cáo
Trễ 351 ngày
0
351034/VPUBND-ĐTXD05/06/2024V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về 02 nội dung dự thảo thuộc lĩnh vực khoáng sản do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuấtBộ đội Biên phòng tỉnh10/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 8 ngày
2
363702/UBND-NC25/07/2023chuyển đơn tố cáo của công dânCục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên31/08/2023Chưa báo cáo
Trễ 292 ngày
0
37940/VPUBND-ĐTXD21/10/2022V/v xin ý kiến về chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên”Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh25/10/2022Chưa báo cáo
Trễ 602 ngày
85
381039/VPUBND-ĐTXD15/11/2022V/v xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về 06 nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng trìnhBộ Chỉ huy quân sự tỉnh22/11/2022Chưa báo cáo
Trễ 574 ngày
82
39939/VPUBND-ĐTXD21/10/2022V/v xin ý kiến 16 dự thảo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đối với 09 mỏ đất, 03 mỏ cát, 03 mỏ sét, 01 mỏ đá làm VLXD thông thườngBộ Chỉ huy quân sự tỉnh27/10/2022Chưa báo cáo
Trễ 600 ngày
85
Công việc Phó chủ tịch - Đào Mỹ giao (4 đơn vị)
401076/VPUBND-NC12/06/2024V/v lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo văn bản (mảng nội vụ)Sở Nội vụ18/06/2024Chưa báo cáo 0
412931/UBND-KGVX17/05/2024V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và tuyên truyền các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Kết luận số 54 của Ban Bí thưSở Tài Nguyên và Môi Trường12/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 6 ngày
1
422931/UBND-KGVX17/05/2024V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và tuyên truyền các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; Kết luận số 54 của Ban Bí thưBộ Chỉ huy quân sự tỉnh12/06/2024Chưa báo cáo
Trễ 6 ngày
1
43723/UBND-KGVX02/02/2024V/v triển khai thực hiện KH số 194-KH/TU ngày 29/01/2024 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)Hội Văn học nghệ thuật tỉnh01/03/2024Chưa báo cáo
Trễ 109 ngày
0